விளம்பரம்

0
tamilbm
சொல் வரிசை - 269 சொல் வரிசை - 269 புதிருக்காக, கீழே ஆறு (6) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளி...
0
tamilbm
வலைப்பூ(Blog) என்பது ஓர் கருத்துப் பரிமாற்ற இலவச இணைய பக்கம் ஆகும். மேலும் நீங்கள் உங்கள் வலைப்பதிவி...
0
tamilbm
எழுத்துப் படிகள் - 324 எழுத்துப் படிகள் - 324 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்...
0
tamilbm
விதியை நம்பும் அலட்சிய மனப்பான்மை உடையவர்களுக்கு, விதி முன் சென்று வென்று விடும்... மிதப்பின்மை உடைய...
0
tamilbm
சொல் வரிசை - 268 சொல் வரிசை - 268 புதிருக்காக, கீழே ஆறு (6) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவ...
0
tamilbm
எழுத்துப் படிகள் - 323 எழுத்துப் படிகள் - 323 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும்...
0
tamilbm
17/07/2020 இல் தொடங்கி மரபுக் கவிதைப் பயிலரங்கம் நடத்திவருகிறேன். அடுத்த பயிலரங்கம் 21/08/2020 வெள்ள...
0
tamilbm
திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 86 இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் ...
0
tamilbm
சொல் அந்தாதி - 174 சொல் அந்தாதி - 174 புதிருக்காக, கீழே 5 (ஐந்து) திரைப்படங்களின் பெய...
0
tamilbm
திருவள்ளுவர் காலத்தில் இப்படி ஒரு அரசரும், அவருக்குத் துதி பாடும் மூடர் கூட்டமும் இருந்திருப்பார்களோ...
0
tamilbm
சொல் வரிசை - 267 சொல் வரிசை - 267 புதிருக்காக, கீழே ஏழு (7) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், ...