விளம்பரம்

1
tamilbm
ஊர்க்காரர் கண்படாமல் தாம்தெருவில் கூத்தடிப்பாம் ஊர்காதில் எட்டட்டும் பாடு!
1
tamilbm
சமூக வலைத் தளங்களில் கெட்ட (தூஷணச்) சொல் பாவிப்போரை ஒதுக்கி வையுங்கள். இல்லையேல் நீங்களும் நிர்வாணமா...
1
tamilbm
டிசம்பர் மாதத்தில் இரவு நேர வானத்தில் பிரபஞ்சத்தின் அழகு
1
tamilbm
குமரி: தெருவழியே தேயும் பெட்டை நான் - உன் வருவாயில் நனையலாமென நாடினேன் பார்! என்னை இழுத்து அணையுங்...
1
tamilbm
அப்துல் கலாம் அவர்களை ஈன்ற தமிழகமே விழித்தெழு... இனியும் இந்தியா தூங்கினால் நாம் இன்னும் எத்தனைய...
0
tamilbm
வலைப்பதிவர்கள் பலர் இப்போதெல்லாம் வலைப்பக்கம் வருவதில்லை. அவர்கள் எல்லோரும் முகநூலில் மறைந்து இருப்ப...
1
tamilbm
உனக்காக எந்தச் சூழலும் அமைந்துவிடாது! எந்தச் சூழலையும் உனக்காகப் பயன்படுத்திக்கொள்... வெற்றி உன்...
0
tamilbm
சினிமா என்னும் மாயை
0
tamilbm
பிள்ளையார் எமது சிக்கலை விரட்ட எல்லாம் நன்மையில் முடிய பிள்ளையார் எமக்கு என்றும் காவலே!
0
tamilbm
மாச் சீர், விளச் சீர், காய்ச் சீர் ஆகிய சீர்களாலான அளவடி, சிந்தடி ஆகியவற்றால் ஆனது குறள் வெண்பா ஆகும...