விளம்பரம்

0
tamilbm
வலைப்பூ(Blog) என்பது ஓர் கருத்துப் பரிமாற்ற இலவச இணைய பக்கம் ஆகும். மேலும் நீங்கள் உங்கள் வலைப்பதிவி...
0
tamilbm
வலைப்பூ(Blog) என்பது ஓர் கருத்துப் பரிமாற்ற இலவச இணைய பக்கம் ஆகும். மேலும் நீங்கள் உங்கள் வலைப்பதிவி...
0
tamilbm
உலகிலேயே மக்கள் தொகையில் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கும் நமது பாரததேசம், முதன்முறையாக இப்படி பல நாட்களுக...
0
tamilbm
சனி கிரகத்தின் வளையங்களுக்கு இடையே பயணிப்போமா?
0
tamilbm
கொரோனாவை ஒழிக்க ஆங்கில மருந்தைத் தவிர்த்து மற்ற சித்தா,ஆயுர்,ஓமியோ,யுனானி மருந்துகளை ஏன் பயன்படுத்த ...
1
tamilbm
தமிழர் மரபே சித்தர் மரபுதான். சித்தர் என்பவர் யார்? அவர்தான் புலவர். அவர்தான் மருத்துவர். அவரேதான்...
0
tamilbm
எழுத்துப் படிகள் - 304 எழுத்துப் படிகள் - 304 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் கமல...
0
tamilbm
பின்நகர்ந்த காலம் புத்தகம் இலக்கியம் பற்றி என்ன சொல்கிறது என்பதை சொல்கிறது
0
tamilbm
சொல் அந்தாதி - 155 புதிருக்காக, கீழே 5 (ஐந்து) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவற்றில் முதலாவத...
0
tamilbm
சொல் வரிசை - 248 புதிருக்காக, கீழே ஆறு (6) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்...
0
tamilbm
இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்...