விளம்பரம்

0
tamilbm
எழுதத் தான் எழுதுகோலைப் பிடித்தால் எத்தனையோ எழுதிவிடலாம் - ஆனால் இரண்டு பக்கத்தை எண்ணிப் பாரென எழ...
0
tamilbm
அமைதி அமைதியாய்த் தான் அம்மாவின் அணுகுதலைப் போலத் தான் நல்ல முடிவுகளை எடுத்தமையால் என் பிழைப்பு ந...
0
tamilbm
பணமென்றாள் பெண்ணும்... கண்ணடித்துச் சுண்டியிழுப் பாள்காசு இல்லாட்டி கண்வெட்டில் ஓடிடுவாள் காண். ...
0
tamilbm
உலகைத்தான் நம்மனிதர் சீர்அ ழிக்க உலகைத்தான் யார்படைத்தான் யார்தான் கண்டார்
0
tamilbm
டென்மார்க் அழகி போட்டியில் அசத்தும் ஈழ தமிழிச்சி - Ulkuththu
1
tamilbm
‘‘காந்தி கொலை என்பது, உணர்ச்சிவசப்பட்டு, ஏதோ திடீரென நடந்து முடிந்த நிகழ்வு அல்ல. மிகத் தேர்ந்த நுணு...
0
tamilbm
சிங்கள மொழி புரியாமல் தமிழுறவுகள் பலர் புண்பட்ட கதையறிந்தும் ஆங்கில மொழிமாற்ற முயற்சியென வலை ஊடகங்கள...
1
tamilbm
செவ்வாயின் மேற்பரப்பை செவ்வாயிலிருந்து சுற்றிப் பார்ப்போம் வாருங்கள்
0
tamilbm
2019 - சித்திரைப் புத்தாண்டையொட்டி - மரபுக் கவிதை எழுதும் போட்டி இணைப்பைச் சொடுக்கிப் போட்டியில் பங...