இன்றைய விளம்பரம்

நிலவின் பின்பக்கம், சைனாவின் ரோபோ