இன்றைய விளம்பரம்

தமிழக உறவுகளே! தமிழகத் தேர்தல் வந்தால் வாக்கு விற்பனை தான் பேசுபொருள்! பணமீட்டி வாக்குப் போட்டு தமிழக அரச மொழி தமிழை நடைமுறைப்படுத்த இயலவில்லையே!