இன்றைய விளம்பரம்

2019 - சித்திரைப் புத்தாண்டையொட்டி - மரபுக் கவிதை எழுதும் போட்டி இணைப்பைச் சொடுக்கிப் போட்டியில் பங்கெடுத்த முதலாம் கவிதையைப் படிக்க வாருங்கள். http://tev-zine.forumta.net/t12-topic நீங்கள் எல்லோரும் பங்கெடுத்து உதவுங்கள்.